Doživljenjska renta

Pri sklenitvi rentnega zavarovanja imamo možnost izbire tudi doživljenjske rente.

To seveda pomeni, da bomo po dobi vplačevanja premije začeli dobivati redno mesečno rento, ki pa ne bo časovno omejena. Rento prejemamo do smrti.

Zaščita pred dolgo življenjsko dobo

S to obliko rentnega zavarovanja se zavarujemo pred tem, da bi porabili vsa sredstva, ki smo jih prihranili za pokoj.

Glede na to, da se življenjska doba stalno podaljšuje, je težko napovedati koliko denarnih sredstev potrebujemo za zadnje življenjsko obdobje. Ta izziv lahko rešimo s sklenitvijo rentnega zavarovanja z doživljenjskim izplačevanjem rente.

Izbira doživljenjske rente se mora določiti ob sklenitvi zavarovanja.

  Brezplačen izračun za rentno zavarovanje

  1. Kolikšen znesek bi lahko namenili za rentno zavarovanje?
  Izberite iz menija.

  2. Kako dolgo bi želeli prejemati rento (število let)?

  3. Vpišite kontaktne podatke (obvezno)

  4. Opombe, če želite še kaj dodati.

  Doživljenjska renta