Klasična renta

Klasično rentno zavarovanje je najbolj znano in večina oseb se odloči za tako obliko zavarovanja.

Pri tem gre za plačevanje mesečnih premij za določeno obdobje.

Po poteku dogovorjenega obdobja začnemo prejemati letno ali mesečno rento. Rento prejemamo določeno število let, ki jih izberemo ob sklenitvi zavarovanja.

Zraven obrestovanja premoženja, ki je na zavarovalnic polici, smo upravičeni tudi do deleža pri dobičku zavarovalnice, kar nam prinese še nekoliko višjo končno rento.

Rentno zavarovanje velja za zelo varne finančne naložbe.

  Brezplačen izračun za rentno zavarovanje

  1. Kolikšen znesek bi lahko namenili za rentno zavarovanje?
  Izberite iz menija.

  2. Kako dolgo bi želeli prejemati rento (število let)?

  3. Vpišite kontaktne podatke (obvezno)

  4. Opombe, če želite še kaj dodati.

  rentno zavarovanje