Primer: Doplačilo za dopolnilno zavarovanje

Spodaj najdete nekaj primerov izračunov za dopolnilno zavarovanje. Primer je podan na višino premije v juliju 2018, ko je znapala premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje 29,22€ v primeru sklenitve pri Vzajemni in plačila preko direktne bremenitve – trajnika.

Kot smo že omenili na prvi strani, se doplačilo obračuna vsem, ki niso imeli sklenjenega dopolnilnega zavarovanja več kot eno leto in bi ga glede na njihovo stanje morali imeti. To pomeni, da se več ne šolajo (tudi izguba statusa) ali so starejši od 26. let.

Primer 1

Oseba A je bila med februarjem 2015 in marcem 2017 v tujini in je starejša od 26 let. Pred odhodom v tujino je prekinila dopolnilno zavarovanje.

Po prihodu nazaj si želi urediti dopolnilno zavarovanje. Ob sklenitvi bo imela doplačilo na premijo. Doplačilo znaša 6%, saj dve polni leti ni imela dopolnilnega zavarovanja. Oseba A bo tako  mesečno plačevala 30,97€ za dopolnilno zavarovanje

Primer 2

Oseba B je mlajša od 26. let, študira in izgubi status študenta. Študij namerava nadaljevati.

V primeru izgube statusa, si morajo mladi do 26. leta sami urediti dopolnilno zavarovanje za čas, ko nimajo statusa študenta (Študenti, ki so starejši od 26. let si morajo v vsakem primeru samostojno plačevati dopolnilno zdravstveno zavarovanje).

Če se oseba B iz določenega razloga odloči, da si med tem časom, ko nima statusa študenta ne bo uredila zavarovanja, je doplačilo odvisno od tega, ali je bila rez statusa manj kot eno leto ali manj. Če je bila manj, ob novi sklenitvi ne bo imela doplačila. Če pa je bila več kot eno leto, bo za vedno plačevala doplačilo. V primeru, da je bila brez statusa 14 mesecev, bo plačevala 3% doplačila.

Pozor: Ob novi sklenitvi jo čaka tudi čakalna doba, saj si ni uredila zavarovanja v roku enega meseca od takrat, ko je postala zavezanec.

Primer 3

Oseba C še nikoli ni imela dopolnilnega zavarovanja. Stara je 50 let. Pri obiskih zdravnika ugotovi, da ji osnovno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh stroškov. Odloči se za sklenitev dopolnilnega zavarovanja. Kakšno bo njeno doplačilo?

Doplačilo znaša 3% za vsako polno leto od 1.1.2006. V tem primeru bo imela oseba C doplačilo 26%, za dopolnilno zdravstveno zavarovanja pa bo plačevala 37,95€. Tako visoko doplačilo bo plačevala skozi celotno dobo.

Takšnega pristopa seveda ne priporočamo.

Primer 4

Oseba D želi zamenjati zavarovalnico za dopolnilno zavarovanje.

Ker si novo zavarovanje uredi takoj po prekinitvi starega, nima doplačila na premijo zavarovanja.

Imate vprašanje?

Imate vprašanje o doplačilih, izpolnite kontaktni obrazec in nam ga postavite.

Bi radi preverili najboljšo ceno za željena kritja?

Nezgodna zavarovanja

Življenjska zavarovanja

Zavarovanje nepremičnin

Zavarovanje vozil