Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

To stran smo ustvari, da vam ponudimo vse informacije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje na enem mestu.

Upamo, da boste našli vse odgovore na svoja vprašanja, v nasprotnem primeru nam pišite in našli bomo odgovor za vas.

Na katera vprašanja vam bomo odgovorili?

Kaj je dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje (pogovorno se mu reče tudi dodatno) je oblika zdravstvenega zavarovanja

Kaj krije dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje krije razliko v ceni zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdrvstveno zavarovanje ne krije v celoti. Brez dopolnilnega zavarovanja bi posameznik moral samostojno plačati razliko v ceni, s sklenitvijo pa je to pokrito iz tega zavarovanja.

Odstotek, ki ga krije obvezno in dopolnilno zavarovanje sem med zdravstvenimi storitvami razlikuje. V določenih primerih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje tudi 90% celotne cene storitve.

Kakšna je cena, premija za dopolnilno zavarovanje?

Cena za dopolnilno zavarovanje sem med zavarovalnicami razlikuje. Cena je odvisna od zavarovalnice, načina plačila in v nekaterih redkih primerih tudi od doplačila.

Cena Vzajemna

Osnovna premija je 35,67

Znižana premija je 34,60

Nižja cena za zavarovanje se plačuje v primeru plačevanja preko trajnika (direktna bremenitev) ali letnega plačila premije. V primeru plačila preko položnic (upn) je osnovna cena. Letna premija znaša 415,20€.

Cena Triglav zdravstvena

Mesečna premija 35,55€.

Pri Triglavu ni dodatnega popusta v primeru plačila preko trajnega naloga ali letnem plačilu.

Cena Generali

Osnovna premija: 34,50

Ali je med ponudniki kakšna razlika?

Ponudniki dopolnilnega zavarovanja so tri zavarovalnice. To so zavarovalnica Vzajemna, Triglav in Generali (Adriatic Slovenica). Pri kritju dopolnilnega zavarovanja ni razlik, saj je storitev določena z zakonom. Edina razlika med ponudniki je premija, ki se plačuje. Pri tem ima Vzajemna najnižjo premijo.

Podražitev – sprememba cene

Občasno se cene dopolnilnega zavarovanja spremenijo. Zraven znižanja cene, so se večkrat tudi podražile. Spremembo cene bomo redno objavljali med našimi novicami. Aktualne cene za dopolnilno zavarovanje pa boste vedno našli na prvi strani.

Čakalna doba

Čakalna doba pri dopolnilnem zavarovanju pomeni, da od sklenitve zavarovanje 3 mesece še ne moremo koristiti dopolnilnega zavarovanja. Sklenitev s čakalno dobo je v primeru, da smo bili več kot 1 mesec brez dopolnilnega zavarovanja oz. si ga nismo uredili v roku enega meseca po tem, ko smo postali zavezani, da moramo imeti sklenjeno dopolnilno zavarovanje (končano šolanje, izguba statusa, dopolnjenih 26. let.) V času čakalne dobe se plačuje premija.

Brez čakalne dobe

Dopolnino zdravstveno zavarovanje brez čakalne dobe se lahko sklene v kolikor se odločite za sklenitev zavarovanja v roku enega meseca od tega, ko ste končali šolanje,, dopolnili 26. let, izgubili status študenta ali prekinili dopolnilno zavarovanje pri drugi zavarovalnici.

V primeru menjave zavarovalnice za dopolnilno zavarovanje vam uskladimo prekinitev in novo sklenitev tako, da imate zavarovanje brez čakalne dobe. Dopolnilno zavarovanje vam velja ves čas (z dnem prekinitve starega, vam začne veljati novo).

Doplačila

Doplačilo na premijo dopolnilnega zavarovanja se obračuna v primeru, ko nekdo ni imel sklenjenega zavarovanja več, kot 1 polno leto. To velja samo za tiste, ki so bili zavezani k samostojnemu plačilu (stari 26 let in več, mlajši od 26 let, ki so se zaposlili ali zaključili šolanje).

Doplačilo znaša 3% za vsako polno leto, ko niste imeli sklenjenega zavarovanje od 1.1.2006 naprej. Maksimalno doplačilo je 80% premije.

Doplačilo se plačuje skozi celotno obdobje, tako da lahko skupaj nanese zelo veliko denarja. Tako vsakemu priporočamo, da si čim prej uredi dopolnilno zavarovanje.

Nekaj primerov najdete tukaj.

Razlika med dopolnilnim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem

Pogovorno dopolnilnemu zavarovanju največkrat rečemo kar dodatno zavarovanje, vendar takšno poimenovanje ni vedno pravilno. Poznamo namreč več dodatnih zdravstvenih zavarovanj.

Kadar govorimo o dodatnem zavarovanju, da pri zdravstvenih storitvah ne rabimo sami doplačati do polne cene, je to dopolnilno zavarovanje.

Kadar pa govorimo o dodatnem zdravstvenem zavarovanju pri katerem dobimo v primeru bolezni, poškodbe ali drugih situacij izplačan nek denarni znesek (zavarovalnino), je to ena od oblik dodatnega zavarovanja. Takšna zavarovanja so npr. nezgodno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje za tujino, zavarovanje za raka, za hitrejši dostop do specialista itd.

Kako lahko prekinem dopolnilno

Dopolnilno zavarovanje lahko prekinete v skladu s splošnimi pogoji pod katerimi je bilo sklenjeno. V večini primerov je to po obdobju enega leta. Pri prekinitvi je potrebno upoštevati še 3 mesečni odpovedni rok, kar pomeni, da imate kljub odpovedi pogodbe zavarovanje sklenjeno še tri mesece in zanj plačujete premijo.

Kako lahko zamenjam zavarovalnico za dopolnilno zavarovanje

Zamenjava zavarovalnice za dopolnilno zavarovanje je zelo enostavna. Edini pogoj, da lahko zamenjati zavarovalnico je, da lahko po splošnih pogojih obstoječe zavarovanje prekinete (običajno, da imate zavarovanje sklenjeno že več kot 1 leto.).

Zamenjavo zavarovalnice vam pri nas uredimo brezplačno (+ ugodnosti).

V naši zavarovalni agenciji vam uredimo zamenjavo zavarovalnice brezplačno in brez dodatnih poti ali obiska katere od zavarovalnic.

Če bi radi zamenjali zavarovalnico Generali ali Triglav in prestopili k Vzajemni (ki ima najnižjo ceno), vam brezplačno uredimo prekinitev pri Generaliju ali Triglavu in novo sklenitev pri Vzajemni pod najboljšimi pogoji.

Kdaj moramo skleniti dopolnilno zavarovanje

Kljub temu, da je dopolnilno zavarovanje prostovoljno, moramo vedeti kdaj ga moramo plačevati, da lahko koristimo ugodnosti iz njega.

Dopolnilnega zavarovanja ne rabijo plačevati otroci, šolarji, dijaki in študenti s statusom študena, ki so mlajši od 26. let. ter osebe, ki po zakonu ne rabijo plačevati dopolnilnega zavarovanja (invalidi, vojni veterani, …).

Pomembno je, da takoj po končanem šolanju, izgubi statusa študenta ali dopolnjenem 26. letu sklenete dopolnilno zavarovanje, saj s tem postanete zavezanc za plačevanje dopolnilnega zavarovanja. Zavarovanje morate skleniti v roku 30 dni, saj se s tem izognete čakalni dobi in doplačilu na premijo (več info spodaj).