Vse o dopolnilnem zavarovanju

Dopolnilno zavarovanje je ena izmed vrst prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, katero uravnava vrzel med zneskom določene zdravstvene storitve in zneskom, ki je poravnan iz naslova obveznega zavarovanja. Dopolnilno zavarovanje si lahko uredi vsak državljan Republike Slovenije po svoji presoji, ko dopolni 18. let oz. po 26. letu starosti, če do takrat še uveljavlja status študenta. Medtem, ko se vse potrebno glede obveznega zavarovanja ureja na območnih enotah ZZZS-ja, si lahko dopolnilno zavarovanje uredite na eni izmed treh zavarovalnic, katere zakonsko zadovoljujejo pogoje o nudenju tovrstnih zavarovanj. Te so: Vzajemna, Zavarovalnica Triglav in Generali.

Dopolnilno zavarovanje se praviloma sklene za dobo 1 leta in če ni kakršnihkoli zadržkov s strani obeh strank v postopku, se zavarovanje po preteku obdobja avtomatsko podaljšuje, vsakič ponovno za dobo enega leta.  V zadnjem času se je začelo sklepanje za dve leti in se tudi vsakokrat podaljša za dve leti. Ob sklenitvi zavarovanja, ne glede na izbiro zavarovalnice, najprej teče preizkusna doba treh mesecev, ko sklenitelj zavarovanja vplačuje dogovorjeno mesečno premijo, v tem času pa mu dopolnilno zavarovanje še miruje. Po tem obdobju lahko zavarovanec koristi vse usluge, ki so pogodbeno določene.

Dopolnilno zavarovanje vam pomaga pri plačilu zdravstvenih storitev, medicinskih pripomočkov in zdravil, katerih cena presega višino kritja iz obveznega zavarovanja, zato ne pomišljajte preveč ter se na svoji zavarovalnici pozanimajte o sklenitvi zavarovanja.

Več o dopolnilnem zavarovanju in deležih kritja zdravstvenih storitev si preberite v »Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju«.

Bi radi preverili najboljšo ceno za željena kritja?

Nezgodna zavarovanja

Življenjska zavarovanja

Zavarovanje nepremičnin

Zavarovanje vozil