Razmerje kritja med osnovnim in dopolnilnim zavarovanjem

Zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji je sestavljeno iz obveznega in dopolnilnega zavarovanja. Mnogokrat se nam poraja vprašanje »V kolikšni meri nam določeno zdravstveno storitev krije obvezno in v kolikšni dopolnilno zavarovanje?«

Enostaven odgovor bi se na tem mestu glasil, da je delež kritja iz obveznega in delež kritja iz dopolnilnega zavarovanja odvisen od vrste in/ali obsega določene zdravstvene storitve.

V grobem lahko rečemo, da obvezno zavarovanje krije povprečno 70% in dopolnilno zavarovanje povprečno 30% zdravstvene storitve. Vsi, ki vas zanima podrobna razdelitev deležev kritja med obveznim in dopolnilnim zavarovanjem, pa svetujemo, da preverite podatke v »Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ.«

Bi radi preverili najboljšo ceno za željena kritja?

Nezgodna zavarovanja

Življenjska zavarovanja

Zavarovanje nepremičnin

Zavarovanje vozil