Vse o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Obvezno zdravstveno zavarovanje je temelj zdravstvenega zavarovanja vsakega državljana Republike Slovenije. Mnogi ljudje ga pogovorno imenujejo osnovno zavarovanje, kar je po eni strani pravilno, saj zagotavlja osnovo za vse nadaljnje vrste zavarovanj, predvsem dopolnilnega zavarovanja. Namreč, če nimate urejenega obveznega zavarovanja, ne morete skleniti dopolnilnega zavarovanja.

Do dopoljnjenega 18. leta starosti so mladostniki zavarovani preko svojih staršev, kar lahko koristijo izjemoma do 26. leta starosti, če se do takrat še dodatno šolajo ali vpišejo študij.

Obvezno zavarovanje si vsak državljan lahko uredi na območnih enotah ZZZS-ja, trajno brezposelni in ljudje v socialnih stiskah pa preko območnih Centrov za socialno delo, slednjim je priznano tudi dopolnilno zavarovanje.

Zato ne pozabite:

Dopolnilnega zavarovanja ne moremo uveljavljati brez urejenega obveznega zavarovanja.

Bi radi preverili najboljšo ceno za željena kritja?

Nezgodna zavarovanja

Življenjska zavarovanja

Zavarovanje nepremičnin

Zavarovanje vozil